RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA PRZEDSZKOLA OWOCOWY ZAUŁEK W BŁAŻEJEWIE

6.30 – 8.30

Schodzenie się dzieci. Różne sytuacje opiekuńcze, organizacyjne, edukacyjno-wychowawcze podejmowane przez dzieci lub organizowane i inspirowane przez nauczyciela, o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dowolne dzieci.

8.30 – 9.00
Czynności higieniczno-porządkowe przed i po śniadaniu, wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku. Śniadanie.

9.00- 13.30

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie programowych, wychowawczo-dydaktycznych sytuacji edukacyjnych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie), prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania  dzieci: j. angielski, karate, gimnastyka korekcyjna, rytmika, religia ( wg zgłoszeń).

11.00 – 11.15

Czynności higieniczno-porządkowe przed i po śniadaniu, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. II śniadanie

12.45 – 13.30
Czynności higieniczno-porządkowe przed i po obiedzie, czynności samoobsługowe. Obiad 

13.30 – 17.00
Odpoczynek poobiedni ( w młodszych grupach leżakowanie *) ćwiczenia o charakterze relaksacyjnym. Zabawy ruchowe. Gry i zabawy dydaktyczne, swobodna działalność dzieci. Indywidualne praca z dzieckiem. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czytanie bajki. Rozchodzenie się dzieci do domów.

  • leżakowanie w każdej z młodszych grup odbywać się może w inncyh godzinach.