ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.20

Schodzenie się dzieci. Różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze podejmowane przez dzieci, organizowane lub inspirowane przez nauczyciela, o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dowolne dzieci.

8.20 – 9.00
Czynności higieniczno-porządkowe przed i po śniadaniu. Śniadanie.

9.00- 10.00 (w grupach starszych), 9.00-9.30 (w grupach młodszych)
Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 11.00
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

11.00 – 11.45

Czynności higieniczno-porządkowe przed i po śniadaniu. II śniadanie.

11.45 – 13.00
Pobyt i zajęcia na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie). Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

13.00 – 14.00
Czynności higieniczno-porządkowe przed i po obiedzie. Obiad.

14.00 – 17.00
Odpoczynek (w młodszych grupach leżakowanie),  ćwiczenia o charakterze relaksacyjnym. Zabawy ruchowe. Gry i zabawy dydaktyczne, swobodna działalność dzieci. Indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czytanie bajki. Rozchodzenie się dzieci do domów.