REKRUTACJA 2021/2022

 Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajduje się na drzwiach wejściowych  przedszkola.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie 12.04. 2021r. godz. 8.00 do 16.04.2021r. godz. 15.00Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Druk potwierdzenia woli można składać na trzy sposoby: 

1. Osobiście w Przedszkolu Owocowy Zaułek najlepiej w godzinach 6.30-16.00 (przynieść wydrukowany,wypełniony, podpisany druk.                  (druki dostępne są także w przedszkolu).     

2.  Poprzez profil kandydata / dziecka  –  podpisując podpisem elektronicznym lub przez profil zaufany

http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl/

3. Poprzez profil kandydata/dziecka

http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl/

pobrać druk (po lewej stronie, druki do pobrania, potwierdzenie woli), wydrukować, wypełnić oraz podpisać, załączyć skan lub zdjęcie w profilu kandydata/dziecka.

 Zasady rekrutacji dostępne są na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik / Strefa Nauki oraz poniżej na stronie przedszkola.                              

 W razie pytań zapraszam do kontaktu: owocowyzaulek@wp.pl,   kom.: 797 561 664,    664 753 168

 

 

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik

link do strony

file:///C:/Users/ppp/Downloads/Zasady_rekrutacji_do_publicznych_przedszkoli_2021-2022_(2).pdf

Uchwała XXVIII-387/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 stycznia 2021

link do strony

file:///C:/Users/ppp/Downloads/Uchwala_XXVIII-387-2021_z_27.01.2021.pdf