Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszym przedszkolu udzielana jest w toku bieżącej pracy z dziećmi, podczas zajęć i zabaw zorganizowanych i indywidualnych, także podczas zabaw dowolnych i czynności samoobsługowych. Wychowawcy na podstawie obserwacji, analizy wytworów prac dzieci, rozmów z rodzicami oraz analizy dokumentów  zdobywają możliwie kompletną wiedzę o ich możliwościach psychofizycznych i indywidualnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także rodzicom w formie porad i indywidualnych konsultacji.

W każdej sytuacji rodzice oraz dzieci mogą zgłosić się do wychowawcy grupy, dyrektora lub innych nauczycieli – osobiście, pod numerem telefonu 797-561-664 lub e-mailowo owocowyzaulek@wp.pl

Kontakt do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

ul. Błażejewska 63

62-035 Kórnik Bnin

tel. 61 81 90495, 797 523 252

e-mail: ppppuszczykowo.kornik@powiat.poznan.pl 

 

 

Szanowni Państwo

Praca z dziećmi i młodzieżą oraz ich wychowanie jest wyzwaniem, które stoi zarówno przed ich rodzicami jak i instytucjami, które się nimi zajmują na co dzień.

Wielokrotnie proces ten budzi w nas-dorosłych wiele wątpliwości i pytań, które stawiamy sobie, szczególnie wtedy, gdy widzimy, że mimo naszych dobrych intencji, nie wszystko przebiega po naszej myśli. W trosce o każde dziecko myślimy jak  możemy wspierać jego prawidłowy rozwój.

W doskonaleniu warunków kształcenia dzieci i młodzieży, w przełamywaniu stereotypów związanych z wychowaniem i edukacją, w upowszechnianiu wiedzy o potrzebach  i możliwościach dzieci, bardzo dużą rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie chce być postrzegana w środowisku jako miejsce, w którym udziela się wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom współuczestniczącym w procesie ich kształcenia i wychowywania.

Okres pandemii i wynikające z niego obostrzenia mogą wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie emocjonalne oraz edukacyjne dzieci i uczniów. Taka sytuacja dostarcza zmartwień ich rodzicom,  opiekunom i nauczycielom.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku  służy Państwu szeroko rozumianą pomocą (nie tylko w okresie pandemii).

Oferujemy:

 • Konsultacje w bezpośrednim kontakcie oraz telefoniczne
 • Wsparcie psychologa w różnego rodzaju kryzysach
 • Terapię psychologiczną
 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię logopedyczną
 • Diagnozę i terapię dzieci i uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Diagnozę małych dzieci
 • Diagnozę problemów szkolnych i emocjonalnych
 • Diagnozę integracji sensorycznej
 • Porady zawodoznawcze (indywidualnie i grupowe na terenie szkoły)
 • Superwizje koleżeńskie dla pedagogów, dyrektorów i nauczycieli
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły (tematyka według potrzeby zgłaszanej przez szkołę)
 • Warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze
 • Systematyczne spotkania dla:
 • pedagogów i psychologów szkół z rejonu działania Poradni
 • terapeutów pedagogicznych szkół z rejonu działania Poradni
 • logopedów szkół i przedszkoli z rejonu działania Poradni
 • doradców zawodowych ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni
 • nauczycieli przedszkoli z rejonu działania Poradni
 • Możliwość obserwacji dziecka w środowisku przedszkolnym oraz w środowisku szkolnym
 • Możliwość przeprowadzania diagnoz w środowisku domowym

Zapraszamy do kontaktu:

62-040 Puszczykowo, ul. Żupańskiego 2; telefon 61 22 45 168   mail: ppppuszczykowo@powiat.poznan.pl

62-035 Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 63, telefon  797 523 252 mail: ppppuszczykowo.kornik@powiat.poznan.pl

Korzystając z okazji chcemy bardzo podziękować za dotychczasową współpracę oraz zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie.

                                                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                               Dyrektor i pracownicy PPP w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku