Informacja dla rodziców /opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do Przedszkola Owocowy Zaułek w Błażejewie

 

Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że:

– Administratorem danych  osobowych jest Przedszkole Owocowy Zaułek a Błażejewie, na osiedlu Gruszkowym 1, 62-035 Kórnik

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych mail: owocowyzaulek@wp.pl;

– Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

– Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt:

owocowyzaulek@wp.pl